Drukuj

W roku bieżącym VII edycja konkursu Na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w kategorii: „ekologia i środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe” organizowana jest przez MRiRW przy współpracy z CDR w Brwinowie O/Radom i Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego  w kraju.
Konkurs organizowany jest w dwóch etapach: na szczeblu wojewódzkim i krajowy. Na szczeblu wojewódzkim małopolski konkurs współorganizowany był przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach wraz z Sekretariatem Regionalnym KSOW Województwa Małopolskiego oraz  MODR i Urzędem Marszałkowskim.

 

Celem konkursu jest pokazanie i promowanie wzorowych gospodarstw ekologicznych. Na szczeblu wojewódzkim wybrane zostały najlepsze gospodarstwa w obu kategoriach. Następnie gospodarstwa te zostaną zgłoszone do konkursu krajowego. W pierwszej kategorii brały udział gospodarstwa mniejsze, działające w zgodzie z przyrodą, produkujące na niewielką skalę, a kategorii towarowej gospodarstwa mogące pochwalić się większą produkcją i przetwórstwem.

W kategorii „ekologia i środowisko” I miejsce zajęła Pani Lucyna Gaweł z Zabierzowa  Bocheńskiego z powiatu wielickiego, II miejsce przypadło Panu Stanisławowi Hudomiętowi  z Poręby Wielkiej – powiat limanowski, III miejsce Pani Danucie Król z Niezwojowic – powiat proszowicki, III miejsce równorzędne – Pani Wanda Janiczek z Dąbrówki Tucholskiej – powiat  tarnowski . W/w otrzymują nagrody pieniężne. Pozostali uczestnicy konkursu w tej kategorii tj. Pan Kazimierz Jandura z Mizernej – powiat nowotarski, Pan Mariusz Sokołowski z Gruszowa Wielkiego – powiat dąbrowski, Pan Henryk Faron z Kicznej – powiat nowosądecki, Pan Bartłomiej Marasik z Przegini Duchownej – powiat krakowski zostali wyróżnieni za udział dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

 


Pani Lucyna Gaweł podczas pracy

 

Natomiast w kategorii „ekologiczne gospodarstwo towarowe” I miejsce zdobył  Pan Andrzej Przybycień z Niezwojowic – powiat proszowicki, II miejsce Pan Jan Semanicki z Gładyszowa – powiat gorlicki, III nagroda przypadła Pani Małgorzacie Taras z miejscowości Ciche – powiat nowotarski. Wymienieni otrzymują nagrody finansowe. Pozostali uczestnicy tej kategorii otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe za udział w konkursie.

 

 

Nagrody finansowe i rzeczowe zostały ufundowane przez SR KSOW Urzędu Marszałkowskiego i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Laureaci I nagrody szczebla wojewódzkiego obydwu kategorii są wytypowani do konkursu krajowego tj. Pani Lucyna Gaweł i Pan Andrzej Przybycień.

 

 

 

 

 Pan Andrzej Przybycień

 

opracowanie: komisja konkursowa
zdjęcia: Jan Knapik