Drukuj

Funkcjonowanie najliczniejszej w kraju grupy gospodarstw posiadającej certyfikat ekologiczny na owoce, wsparte troską doradcy rolnośrodowiskowego o zbyt  tej produkcji zaowocowało udanym początkiem hurtowej sprzedaży tych produktów.

Na obszarze Gminy Jodłownik i w jej otoczeniu funkcjonują gospodarstwa sadownicze produkujące rocznie ok.3000 ton owoców oznaczonych certyfikatem „produkt ekologiczny”.

Nie mając możliwości zbytu swojej certyfikowanej produkcji, niemal całą jej wielkość zakupywana jest przez „ Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw”.

Uzyskiwana za te produkty cena nie odzwierciedla jej jakości ani kosztów  produkcji.

Nie doczekawszy się z nikąd na pomoc od instytucji i organizacji reprezentujących wieś i rolnictwo w  promocji i sprzedaży owoców, latem 2008 roku nawiązany został kontakt między doradcą rolnośrodowiskowym współpracującym z sadownikami a firmą zajmującą się handlem zagranicznym rolniczymi produktami ekologicznymi. Po dokonaniu oględzin gospodarstw zajmujących się ekologiczną produkcją owoców, w wyniku spotkania z producentami i udanych negocjacji handlowych, jesienią 2008 roku pierwsze „tiry” wyjechały  do strefy „EURO” z jabłkami oznaczonymi certyfikatem ekologicznym.

Do marca 2009 roku sadownicy z Gminy Jodłownik sprzedali 130 ton tych owoców.

Uzyskana cena sprzedaży za 1 kg  jabłek wahała się w granicach 0,78 zł \kg-0,85 zł \kg.

W obecnym sezonie uzyskana cena sprzedaży hurtowej jest dla sadowników satysfakcjonująca.

Handel owocami kierowanymi do strefy” EURO” zależy od wielu czynników. Owoce spełniać muszą wysokie normy jakościowe: wielkość, zdrowotność, jędrność, brak uszkodzeń. Wysokość zbiorów owoców w krajach UE, relacje kursu złotego w stosunku do EURO to czynniki, które bezpośrednio wpływają na opłacalność sprzedaży do tej strefy.

Głównym powodem braku postępu w tego rodzaju sprzedaży będzie  w naszym rejonie brak dużych i jednorodnych partii owoców.

Przedstawiony, udany początek sprzedaży ekologicznej żywności jest jednym z wielu sposobów jej zagospodarowania. Zapotrzebowanie na ekologiczną żywność wzrasta wraz z świadomością i zamożnością społeczeństwa.

By uskutecznić wszystkie możliwości sprzedaży tej produkcji, niezbędne jest wsparcie tego procesu. Pojedynczy  ani nawet kilku producentów takiej żywności, funkcjonujący w małopolskim regionie nie jest w stanie zorganizować bez wsparcia promocyjnego, logistycznego sprzedaży swojego produktu na właściwym poziomie, z zadawalającym dla siebie wynikiem finansowym.

Moim zdaniem dla tych obszarów produkcji rolniczej, należy tworzyć nowe programy promocyjno-pomocowe, dzięki którym zorganizowane grupy producentów ekologicznej żywności zaistnieją na naszym i zagranicznym rynku zdrowej żywności.
                             

 

Stanisław Nieczarowski