Drukuj

Państwa członkowskie i Komisja Europejska wykorzystują ten system informacji jako kluczowy instrument wymiany danych rolniczych związanych z produktami ekologicznymi i w celu dostarczania aktualnych informacji społeczeństwu. Baza danych OFIS zawiera :

- zezwolenia krajów członkowskich na wprowadzanie do obrotu handlowego produktów importowanych z krajów trzecich

- pozwolenia na tymczasowe wykorzystywanie składników pochodzących z rolnictwa konwencjonalnego , które nie mogą być produkowane ekologicznie w ilościach wystarczających

- listę organów i instytucji nadzorczych


Logo produktów ekologicznych


Wszystkie produkty oznakowane ekologicznym logo UE zostały wyprodukowane zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie rolnictwa ekologicznego. Obecnie znakowanie produktów ekologicznym logo UE jest opcjonalne dla producentów żywności ekologicznej. Jednak począwszy od 1 lipca 2010 r. stosowanie logo będzie obowiązkowe. Korzyścią płynącą z ekologicznego logo UE jest fakt, że konsumenci we wszystkich państwach członkowskich będą w stanie łatwiej  rozpoznać produkty ekologiczne , bez względu na ich pochodzenie.

 

Barbara Myrdko