Rolnictwo Ekologiczne

Dzieci zebrały plony z własnych szkolnych ogródkówGmina Krzeszowice, przygotowuje się do podsumowania innowacyjnego projektu pt. „Szkolne ogródki w gminie Krzeszowice, jako miejsce edukacji ekologicznej”, na który otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Na terenie gminy Krzeszowice, z inicjatywy Urzędu Miejskiego, powstało przy szkołach 17 ogródków ekologicznych – dzięki wspólnej pracy dzieci, nauczycieli i wolontariuszy. Prowadzone były warsztaty teoretyczne i praktyczne przy wsparci…

Czytaj więcej

Zasadniczym celem rolnictwa ekologicznego jest pozyskiwanie pełnowartościowej żywności w powiązaniu z utrzymywaniem trwałej żyzności gleby. W dopłatach do rolnictwa ekologicznego najwyższe płatności można uzyskać do upraw sadowniczych i jagodowych. Warunkiem uzyskania płatności do upraw sadowniczych jest: wykonanie na plantacji  zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych oraz przeznaczenie uzyskanego plonu na pasze do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub do przetwórstwa, utrzymanie minimalnej obsa…

Czytaj więcej

Rolnictwo ekologiczneKryteria rolnictwa ekologicznego to nie tylko wymogi dotyczące uprawy roślin i chowu zwierząt, system obejmuje również przetwórstwo surowców eko-rolniczych oraz zasady znakowania produktów przeznaczonych do obrotu. Szczególna rola kryteriów wyraża się w tym, że ich wdrożenie podlega kontroli i jest to warunkiem uzyskania certyfikatu, uprawniającego do znakowania i zbytu produktów z powołaniem na rolnictwo ekologiczne. Integralną częścią kryteriów produkcji jest przestawianie na metodę ekologiczn…

Czytaj więcej

Prowadzenie gospodarstwa ekologicznego jest dużą szansą dla rolników z obszarów przyrodniczo cennych, zajmujących się dodatkowo  agroturystyką oraz dysponujących nadwyżką siły roboczej. Pozostali rolnicy również mogą zajmować się produkcją ekologiczną, niezależnie od wielkości gospodarstwa jednak pod warunkiem, że są do tego sposobu gospodarowania przekonani i przygotowani zawodowo. W małych kilkuhektarowych gospodarstwach nie musi być ciągnika – wystarczy jeśli będzie koń pociągowy/para/ i zest…

Czytaj więcej

Rolnictwo ekologiczne jako szansa dla rozwoju rolnictwa Rolnictwo ekologiczne – system gospodarowania mający na celu produkcję roślinną i zwierzęcą, uwzględniający warunki ekologiczne, społeczne i ekonomiczne rejonu, w którym się znajduje.Produkty ekologiczne – pochodzą z produkcji w gospodarstwach ekologicznych, które uzyskały certyfikat zgodności z kryteriami narzuconymi na jakość produktów pochodzących z gospodarstw ekologicznych. Oznaczone są one odpowiednimi etykietami informującymi, iż zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi, w jakim gosp…

Czytaj więcej

Podstawową maszyną jaką w każdym gospodarstwie można spotkać jest pług do wykonywania  orek.  Orka to  zabieg uprawowy odwracający wykonywany pługami lemieszowymi lub talerzowymi, mający na celu odwrócenie i pokruszenie uprawianej warstwy roli. W tradycyjnych, niewielkich obszarowo gospodarstwach Małopolski jest to zabieg podstawowy, bez którego dalsza uprawa jest niemożliwa. Najwięcej orek wykonuje się pługami zagonowymi: 2 – 3 skibowymi. Niewielu producentów  rolnych  posiada pługi podorywkowe…

Czytaj więcej

Zakwaszenie gleb jest jednym z głównych problemów polskiego rolnictwa. W skali kraju mamy ponad 50% użytków rolnych wymagających wapnowania, co wynika głównie z przyczyn naturalnych ( wytworzone głównie ze skał pozbawionych węglanu wapnia). Dominują gleby lekkie, podatne na wymywanie wapnia i magnezu przez wody padowe. Do zakwaszania gleb przyczynia się także stosowanie nawozów mineralnych. Odczyn gleby decyduje o rozpuszczalności składników pokarmowych i ich pobieraniu przez rośliny. W środowis…

Czytaj więcej

Państwa członkowskie i Komisja Europejska wykorzystują ten system informacji jako kluczowy instrument wymiany danych rolniczych związanych z produktami ekologicznymi i w celu dostarczania aktualnych informacji społeczeństwu. Baza danych OFIS zawiera : - zezwolenia krajów członkowskich na wprowadzanie do obrotu handlowego produktów importowanych z krajów trzecich - pozwolenia na tymczasowe wykorzystywanie składników pochodzących z rolnictwa konwencjonalnego , które nie mogą być produkowane ekolog…

Czytaj więcej

Latem 2008 roku odbył się konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne   w województwie małopolskim . Jest to  wojewódzka część Konkursu organizowanego na szczeblu krajowym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Konkurs ten będzie  kontynuowany również w roku bieżącym. W Małopolsce zgłoszono w 2008  roku do konkursu 13 gospodarstw w dwóch kategoriach : ekologia i środowisko oraz ekologiczne gospodarstwo towarowe.Konkurencja była wyrównana a gospodarstwa stały na podobnym wysokim poziomie…

Czytaj więcej

Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w roku 2014 w województwie małopolskimW roku bieżącym VII edycja konkursu Na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w kategorii: „ekologia i środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe” organizowana jest przez MRiRW przy współpracy z CDR w Brwinowie O/Radom i Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego  w kraju.Konkurs organizowany jest w dwóch etapach: na szczeblu wojewódzkim i krajowy. Na szczeblu wojewódzkim małopolski konkurs współorganizowany był przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach wraz z Sekretariatem…

Czytaj więcej

Funkcjonowanie najliczniejszej w kraju grupy gospodarstw posiadającej certyfikat ekologiczny na owoce, wsparte troską doradcy rolnośrodowiskowego o zbyt  tej produkcji zaowocowało udanym początkiem hurtowej sprzedaży tych produktów. Na obszarze Gminy Jodłownik i w jej otoczeniu funkcjonują gospodarstwa sadownicze produkujące rocznie ok.3000 ton owoców oznaczonych certyfikatem „produkt ekologiczny”. Nie mając możliwości zbytu swojej certyfikowanej produkcji, niemal całą jej wielkość zakupywana je…

Czytaj więcej

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w rolnictwie na całym świecie masowo stosowano środki ochrony roślin i nawozy mineralne, co przyczyniło się do nadmiernej degradacji środowiska naturalnego. Jest to efektem pogoni za wysokimi plonami o jak najwyższej jakości. Niestety nadmierna chemizacja rolnictwa ma swoje odbicie w negatywnym oddziaływaniu na środowisko naturalne i zdrowie człowieka – pojawiła się groźba wyniszczenia organizmów pożytecznych, rozwoju ras odpornych szkodników na stosowane p…

Czytaj więcej

Problem organizmów modyfikowanych genetycznie obecny jest już w polskim rolnictwie od dawna. Organizmy takie zawierają w swoim materiale genetycznym geny wprowadzone w sposób sztuczny metodami inżynierii genetycznej. Geny takie mogą pochodzić od zupełnie odmiennych gatunków a często przytaczanym przykładem takiej manipulacji jest przeniesienie genu bakterii Bacillus thuringiensis do kukurydzy w celu uzyskania ochrony przed szkodnikami. Powierzchnia upraw gmo na świecie stale rośnie i pod koniec…

Czytaj więcej

Nasze małopolskie gospodarstwa to najczęściej gospodarstwa z produkcją mieszaną. Tak zbilansowana produkcja roślinna i zwierzęca pozwala na wykorzystanie w gospodarstwie własnych naturalnych nawozów. Produkty z tych gospodarstw mają wysoką wartość biologiczną. Jest to prawdziwa ekologia. O wysokim poziomie naszych małopolskich gospodarstw świadczą również nagrody, jakie corocznie zdobywają one w kraju w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Rolnictwo ekologiczne produkuje żywność bez…

Czytaj więcej