Drukuj

Wobec ogromnej podaży różnorodnych produktów żywnościowych i wraz ze wzrostem stopy życiowej, konsumenci zaczynają coraz częściej poszukiwać produktów różniących się od tych produkowanych na masowa skalę wysoką jakością, tradycyjnym pochodzeniem, lub specjalnymi walorami smakowym czy odżywczymi. Aby ułatwić konsumentom poszukiwanie takich produktów UE wprowadziła symbole Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego i Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności. Produkty z tymi znakami mogą być sprzedawane na terenie całej Unii Europejskiej. Oznaczenia te mają jednocześnie chronić i promować oryginalne produkty. W Polsce także nie brak różnych znakomitych produktów, godnych szerszej prezentacji . Na liście Produktów Tradycyjnych znajduje się obecnie już ok. 400 specjałów z całego kraju. W naszym województwie takich produktów jest obecnie 24. Są to dla przykładu: „Oscypek”, ”Bunz”, ”Kiełbasa lisiecka”, „Karp zatorski” , ”Obwarzanek krakowski”, „Śliwowica łącka” , „Jabłko z Raciechowic” , „Balsam kapucyński”, „Sól wielicka” czy „Charsznicka kapusta kwaszona”. Dziś do tego rejestru dopisujemy „Małopolski miód spadziowy”. Stało się to na skutek decyzji Kapituły, która w dniu 19 grudnia 2007 pozytywnie rozpatrzyła stosowny wniosek Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie. Warto także wiedzieć, że w Polsce mamy już 21 miodów wpisanych wcześniej na tę listę.

Jakimi zatem specjalnymi walorami odznacza się ” Małopolski miód spadziowy”? Jest on wytwarzany od niepamiętnych czasów przez pszczoły zamieszkujące lesiste tereny naszego obecnego województwa, a więc Beskidy, Tatry, Pieniny i Pogórze. W dawnym bartnictwie a nawet późniejszym pszczelarstwie nie był on specjalnie wyróżniany spośród innych gatunków miodu, tymczasem jego pochodzenie jest całkowicie odmienne od miodów nektarowych. Spadź bowiem, surowiec z którego pszczoły wytwarzają ten miód , jest słodką wydzieliną mszyc, czerwców i miodówek, drobnych owadów żywiących się sokiem drzew , głównie jodły, świerka, lipy, dębu i klonów. Miód spadziowy to ciemno-brązowa, zielonkawa lub nawet czarna, gęsta substancja o smaku łagodnym , żywicznym, mało słodkim i o słabym zapachu korzennym lub żywicznym. Występuje w handlu w postaci płynnej /patoka/ , lub stałej /krupiec/ . Miód ten ma wysokie walory odżywcze i lecznicze wynikające z dużej koncentracji łatwo przyswajalnych cukrów prostych, aminokwasów i kwasów organicznych, a także wysokiej zawartości makro- i mikroelementów. Rozliczne badania przeprowadzone zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku wskazują na dobroczynne działanie tego miodu w różnych schorzeniach i profilaktyce prozdrowotnej. Jego właściwości profilaktyczne i lecznicze polegają na bardzo silnym działaniu antybiotycznym, spowodowanym obecnością specyficznych enzymów i innych związków, a także na wzmacnianiu układu odpornościowego człowieka. Stosowany jest w chorobach dróg oddechowych, łącznie z gruźlicą i astmą oskrzelową, chorobach serca i naczyń krwionośnych, schorzeniach jelit, nerek i dróg moczowych, a także jako lek odtruwający i chroniący tkankę wątroby. Nade wszystko jest jednak łatwo przyswajalnym i lekkostrawnym pokarmem, który powinien być stałym składnikiem diety każdego człowieka. Oferowany jest do sprzedaży jako produkt naturalny, nie zawierający żadnych sztucznych dodatków i konserwantów i nie podlegający żadnym procesom przetwarzania. Przez same pszczoły jest znakomicie zabezpieczony przed zepsuciem, dlatego odpowiednio przechowywany w warunkach domowych jest przydatny do spożycia nawet przez trzy lata. Pszczelarze liczą, że uznanie Małopolskiego Miodu Spadziowego za produkt tradycyjny przyczyni się do jego wyróżnienia spośród wielkiej ilości miodów znajdujących się obecnie na rynku , a sprowadzanych z całego niemal świata, jego szerszego upowszechnienia i wyższego spożycia z pożytkiem dla zdrowia konsumentów. Pszczelarze małopolscy produkujący miód spadziowy, zainteresowani wykorzystaniem nowego znaku do promocji swoich produktów, powinni w tym celu zgłosić się do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie.

Jan Ślósarz