Drukuj

Od dnia 15 marca do 15 maja składać można wnioski o przystąpienie do programów rolnośrodowiskowych według nowych zasad przewidzianych na lata 2007-2013. Są to dopłaty niezależne od płatności obszarowych a przyznawane są za stosowanie systemów produkcji i zabiegów przyjaznych środowisku naturalnemu. Programy rolnośrodowiskowe w nowej edycji składają się z 9 różnych działań (tak zwanych pakietów). Pakiety można realizować oddzielnie jak również łączyć ze sobą dobierając w zależności od profilu gospodarstwa.

W ramach programów rolnośrodowiskowych o dopłaty starać się mogą rolnicy ekologiczni, którzy przestrzegają wszystkich zasad rolnictwa ekologicznego i poddają swoje gospodarstwo kontroli jednostki certyfikującej. W zależności od rodzaju upraw mogą oni uzyskać dodatkową dopłatę wysokości od 260 zł/ha (użytki zielone z certyfikatem) aż do 1800 zł/ha (uprawy sadownicze w okresie przestawiania). Dopłaty w tym pakiecie zależą od rodzaju upraw i tego czy gospodarstwo jest w okresie przestawiania czy też ma już certyfikat produkcji ekologicznej.

Jeżeli nie chcemy rezygnować zupełnie ze stosowania większości nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin jak to ma miejsce w rolnictwie ekologicznym możemy skorzystać z pakietu rolnictwo zrównoważone. Na podstawie badań gleby należy opracować w tym pakiecie plan nawożenia i stosować się do niego przez 5 lat trwania planu rolnośrodowiskowego. Trzeba również wprowadzić bardziej zróżnicowany płodozmian (minimum 3 grupy roślin w ciągu 5 lat). Dopłata w tym pakiecie wynosi 360 zł/ha gruntów ornych.

W programie rolnośrodowiskowym dostępne są również 3 pakiety przeznaczone do realizacji na trwałych użytkach zielonych. Pakiet ekstensywne trwałe użytki zielone obejmuje opóźnienie terminu koszenia łąk do 1 czerwca, ograniczenie nawożenia i stosowanie techniki koszenia od środka pola do zewnątrz (co pozwala uciec przed kosiarką schowanym w trawie zwierzętom) a w przypadku pastwisk zmniejszenie obsady. Dopłata w tym pakiecie wynosi 500 zł do hektara gruntu użytkowanego jako trwały użytek zielony. Jeżeli nasze łąki są bardzo cenne pod względem przyrodniczym, charakteryzują się bogactwem gatunków lub też żyją na nich rzadkie gatunki ptaków skorzystać możemy z dodatkowych pakietów obejmujących ochronę zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych. W takim przypadku wymagane jest jednak sporządzenie ekspertyzy przyrodniczej przez botanika lub ornitologa. Po takiej ekspertyzie możemy złożyć wniosek o dopłaty, które wynoszą od 550 zł/ha aż do 1390 zł/ha w zależności od rodzaju siedliska.

O dopłaty rolnośrodowiskowe starać się mogą również hodowcy tradycyjnych ras zwierząt takich jak bydło polskie czerwone czy konie huculskie lub małopolskie. Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku wpisanie zwierząt do ksiąg hodowlanych i objęcie stada programem ochrony zasobów genowych. W tym roku po raz pierwszy o wsparcie starać się mogą również rolnicy uprawiające tradycyjne lokalne odmiany roślin.

Bardzo dobrym pakietem realizowanym z powodzeniem przez wielu rolników w naszym województwie jest pakiet ochrona gleb i wód. Polega on na siewie roślin poplonowych do końca września i utrzymywaniu ich do końca lutego na polu bez zaorywania. Siejąc poplon ozimy taki jak żyto możemy liczyć na dopłatę wysokości 420 zł/ha a w przypadku poplonów ścierniskowych (np. gorczyca) wysokości 400 zł/ha poplonu.

Dużą zaletą programów rolnośrodowiskowych jest ich elastyczność, duży wybór pakietów pozwala znaleźć korzystne rozwiązanie dla każdego gospodarstwa. Aby skorzystać z tych dopłat należy złożyć osobny wniosek we właściwym Biurze Powiatowym ARiMR. Przedtem jednak należy opracować przy udziale doradcy 5-letni plan rolnośrodowiskowy. Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami na temat programów rolnośrodowiskowych zapraszamy do Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

 

Wojciech Ślósarz