Programy Rolnośrodowiskowe

Od dnia 15 marca do 15 maja składać można wnioski o przystąpienie do programów rolnośrodowiskowych według nowych zasad przewidzianych na lata 2007-2013. Są to dopłaty niezależne od płatności obszarowych a przyznawane są za stosowanie systemów produkcji i zabiegów przyjaznych środowisku naturalnemu. Programy rolnośrodowiskowe w nowej edycji składają się z 9 różnych działań (tak zwanych pakietów). Pakiety można realizować oddzielnie jak również łączyć ze sobą dobierając w zależności od profilu gos…

Czytaj więcej

Jak każdy kraj członkowski Unii Europejskiej Polska realizuje programy rolnośrodowiskowe.  Działanie w naszym kraju zostało uruchomione we wrześniu 2004 roku, pierwsi z tych dopłat skorzystali rolnicy ekologiczni. Programy rolnośrodowiskowe znalazły się oczywiście w budżecie unijnym na lata 2007-2013.  W roku 2009 wnioski te w Małopolsce złożyło ponad 5,5 tys. rolników z czego 1376 stanowiły wnioski nowe a całą  resztę wnioski kontynuacyjne.Największym zainteresowaniem w naszym województwie niez…

Czytaj więcej

Pisząc te słowa nie wiemy jeszcze, od kiedy będą przyjmowane wnioski „nowych „ rolników zdecydowanych realizować w swoich gospodarstwach programy rolnośrodowiskowe. Najprawdopodobniej może to być przełom lub początek 2008 roku, bowiem realizacja zadań rozpoczyna się zawsze od 1 marca.Nie wiemy także, czy wszystkie pakiety proponowane w projektach rozporządzeń zaczną obowiązywać od przyszłego roku. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że pakiety dotychczas realizowane będą kontynu…

Czytaj więcej

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013r. opublikowanym w Dz. U. RP z 15.03.2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego PROW 2007-2013 wprowadzono zmiany w płatnościach rolnośrodowiskowych. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013r. opublikowanym w Dz. U. RP z 15.03.2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w…

Czytaj więcej

Jak podaje Wikipedia: koń huculski (hucuł) – rasa konia domowego ceniona za żywotność, siłę i odporność. Koni tych używano niegdyś głównie jako jucznych. Jest to rasa górska, więc bez problemów mogły przenosić ładunki nawet po oblodzonych ścieżkach górskich. Obecnie, ze względu na swą łagodność i inteligencję, używane są często w hipoterapii.Można by rzec: nic dodać nic ująć. Tymczasem o koniach tej rasy można napisać wiele, w tym wiele dobrego. Najważniejsze jednak jest to iż rasa koni huculski…

Czytaj więcej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w projekcie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 proponuje wsparcie finansowe dla gospodarstw promujących praktyki rolnicze sprzyjające zachowaniu bioróżnorodności krajobrazu oraz walorów środowiska naturalnego, a także produkcję żywności ekologicznej. Propozycje tego wsparcia zostały zawarte w następujących działaniach:-    Program rolnośrodowiskowo- klimatycznyDziałanie to będzie ukierunkowane na zachowanie i ochronę cennych siedlisk przyr…

Czytaj więcej

W Programie rolno środowiskowym na lata 2007-13, znalazł się wariant „ochrona siedlisk lęgowych ptaków”, który daje rekompensatę finansową  tym, którzy zdecydują się na podjęcie kroków mających na celu zachowanie ginących gatunków  ptaków  dla następnych pokoleń.W wariancie „ochrona siedlisk lęgowych ptaków” wsparcie otrzymają miejsca uznane za siedliska lęgowe 10 wybranych gatunków ptaków. Ptaki te należą do różnych grup systematycznych, ale wykorzystują w czasie swojego życia siedlisko użytków…

Czytaj więcej

   Jednym z głównych problemów w efektywnym wdrażaniu Sieci Natura 2000 jest brak kolektywnej zgody, która wynika z nieumiejętnie przeprowadzonej komunikacji społecznej. Jakie problemy wynikają z komunikacji społecznej? Co tak  naprawdę jest zarzewiem tego konfliktu? Jak temu skutecznie zaradzić? Między innymi na te i inne pytania odpowiada niniejszy artykuł.     Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Misja Natura” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach…

Czytaj więcej