Drukuj

Zanieczyszczenie środowiska, chemizacja rolnictwa, mechanizacja, zmiana technologii upraw, monokultury, to wszystko  sprawia, że ptasia populacja także na obszarach wiejskich wciąż maleje. Czy ptaki potrzebne są człowiekowi? Ptaki pięknie śpiewają, dają wrażenia estetyczne. Zbliżają  nas do przyrody. Kiedyś kiedy nie było jeszcze chemicznych  insektycydów ptaki radziły sobie dobrze  ze szkodnikami roślin. Teraz w mniejszym stopniu ze względu na małą liczebność nadal spełniają tę rolę. Ptaki są wskaźnikiem zanieczyszczenia środowiska. Tam gdzie ptaków niema tam jest środowisko skażone. Z krajobrazem rolniczym w Polsce związanych jest około 100 gatunków ptaków gniazdujących. Wiele z nich to gatunki zagrożone dziś wyginięciem. Ptaki te zamieszkują łąki pastwiska, stawy, miedze, zarośla, nieużytki, budynki inwentarskie, ściany itp.
Większość gatunków ptaków żyjących na wolności zimą przemieszcza  się w cieplejsze rejony. Te gatunki  które pozostają muszą sobie jakoś  radzić z pokarmem w  trudnym  zimowym okresie. Jeśli zima jest łagodna z okresami bezśnieżnymi  wtedy radzą sobie dobrze . Ptaki do swojego życia i lotu potrzebują dużo energii . Ponieważ nie gromadzą wewnątrz ciała zapasów muszą się obficie i regularnie odżywiać, zwłaszcza ptaki małe. Niektóre z nich codziennie zjadają więcej  niż same ważą.
Najtrudniejsze są dla ptaków krótkie dni zimowe  z dużym mrozem i grubą pokrywą śnieżną. Niewłaściwe ich dokarmianie resztkami pokarmu zepsutego, spleśniałego jest dla nich bardzo szkodliwe. Najlepszym i najbezpieczniejszym pokarmem dla ptaków są nasiona. Zależnie od gatunku ptaków mogą to być nasiona roślin oleistych , nasiona zbóż czy nawet nasiona chwastów. Produkty spożywcze przetworzone (nawet chleb) mogą już zawierać różne polepszacze szkodliwe dla ptaków. Także popularna słoninka powinna być świeża  i nie solona gdyż taka również może im zaszkodzić. Nie musimy robić jakichś wyszukanych karmików. Mogą  one mieć różne rozwiązania: drewniane, z plastikowych butelek, siatki z ziarnem, kule tłuszczowo- nasienne  czy wiszący kawałek słoninki. Uniwersalnym pokarmem lubianym przez ptaki jest słonecznik. Można godzinami z podziwem oglądać ptaki, które umiejętnie  dziobami łuszczą każde nasienie słonecznika.
Wielu mieszkańców wsi  ptaki dokarmia w różny sposób. Czasem ptaki same korzystają z przechowywanych pryzm ziarna  czy  z pasz  w czasie karmienia zwierzętach gospodarskich.  Pan Jan Nawieśniak z Maszkowa w swoim gospodarstwie ekologicznym corocznie przeznacza na dokarmianie ptaków w okresie zimowym ponad 200 kg nasion przede wszystkim słonecznika. Dziesiątki  sikorek, dzwońców, kosy, gile, grubodzioby w sadzie ekologicznym spełniają  później rolę ochronną  zjadając  i niszcząc tysiące szkodników.
Nasza pomoc dla fruwających przyjaciół musi być zatem przemyślana. Nie dokarmiamy ptaków wiosną, latem i jesienią. W srogą zimę jeśli już dokarmiamy je, to starajmy się kontynuować dokarmianie, by ptaki mogły przetrwać trudny zimowy okres.

Jan Pajdzik