Drukuj

Gospodarka wodno-ściekowa na terenach wiejskich to nadal poważny problem. Duży procent terenów wiejskich nie posiada kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Większość szamb to nieszczelne zbiorniki, z których ścieki dostają się do rowów przydrożnych, cieków wodnych lub rozsączają się po terenie.

Aby temu zapobiec powinniśmy dążyć do rozwiązań indywidualnych systemów oczyszczających czyli tzw. przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jest kilka technologii oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, wybór odpowiedniej technologii zależy między innymi;

- od wielkości posiadanej działki

- rodzaju gruntu

- oraz względów ekonomicznych.

Układy oczyszczania stosowane w asenizacji indywidualnej powinny charakteryzować się prostotą działania i dużą niezawodnością. Do takich na pewno należą;

Biologiczne oczyszczalnie ścieków pracujące w układzie osadnik gnilny i drenaż rozsączający.

- I etap podczyszczania w warunkach beztlenowych /osadnik/

- II etap doczyszczanie w warunkach tlenowych /drenaż/, a następnie odprowadzenie oczyszczony6ch ścieków do odbiornika.

Oczyszczalnie korzeniowe /rośliny wodolubne na specjalnych filtrach /.

- I etap podczyszczanie w warunkach beztlenowych

- II etap doczyszczanie poprzez układ korzeniowy roślin na filtrach ze specjalnie dobranych składników organicznych o różne granulacji i odprowadzenie do odbiornika.

Drodzy czytelnicy zostały tutaj przedstawione najprostsze układy technologiczne do zastosowania w indywidualnych warunkach osób zainteresowanych tym problemem.

Na łamach naszego miesięcznika już kilka razy ukazywały się publikacje na ten temat.

 

 

Elżbieta Pawlarczyk