Gospodarstwa rolne obecnie różnią się od tych sprzed 20 lat. Zmiany trybu życia, wysoko przetworzone środki wspomagające produkcję rolną,  rozwój technologii w rolnictwie są m.in.przyczyną zwiększania się ilości odpadów. Każde gospodarstwo rolne poza spełnianiem roli produkcyjnej jest też jednym z elementów środowiska. Powinno współpracować z otaczającą je przyrodą i krajobrazem.


Przepisy i rozporządzenia określają zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska. Szczególnie dotyczy to ograniczania ilości odpadów oraz negatywnego oddziaływania na środowisko.
Jedne z odpadów to odpady z tworzyw sztucznych, które niestety bardzo często są spalane w piecach domowych doprowadzając do skażenia środowiska. Palimy folie, butelki plastikowe, zużyte opony itp. Powietrze zostaje zanieczyszczone toksycznymi substancjami( metale ciężkie, dioksyny), które unoszą się w powietrze, ale za chwilę opadają,przenikają do roślin i gleby,pozostają w produktach roślinnych i zwierzęcych. Warto wiedzieć,że utwardzacz gumy jest rakotwórczym składnikiem opon opartym na kadmie, a kadm to metal rakotwórczy. Opony zawierają jeszcze ok. 200 innych składników syntetycznych, które podczas spalania tworzą bardzo toksyczne substancje. Spalone odpady zatruwają pola uprawne, wody – zanieczyszczenia nie znają granic. W organizmie człowieka gromadzą się w tkankach powodując osłabienie odporności immunologicznej, alergie, nowotwory, zmiany w układzie nerwowym i wiele innych.
„Jeśli nie wiesz, że czegoś palić nie wolno, skąd wiesz ,że wolno ci to bezkarnie wrzucac do pieca”


Racjonalne zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych jest problemem trudnym. Technologie przetwarzania odpadów na różnego typu paliwa są bardzo drogie.Alternatywą jest przerabianie odpadów na inne wyroby. Ta metoda może rozwijać się szybciej ze względu na dość tanie urządzenia i techniczne rozwiązania.

 

 

Jolanta Kurek