Produkty spożywcze z gospodarstw ekologicznych muszą być nieco droższe z następujących przyczyn:

  • zdecydowanie wyższa jakość produktów ekologicznych w stosunku do konwencjonalnych, ich walory prozdrowotne i odżywcze,
  • mniejsza skala produkcji /producentami są głównie małe gospodarstwa rodzinne/,
  • większa pracochłonność produkcji, w tym duży nakład ręcznej siły roboczej,
  • niższe plony spowodowane nie stosowaniem nawozów sztucznych oraz pestycydów,
  • wyższe koszty biologicznej ochrony roślin,

W krajach Europy Zachodniej ceny żywności ekologicznej są wyższe o ok. 20-30% w stosunku do żywności konwencjonalnej. W Polsce, w warunkach dosyć jeszcze niskiej ich podaży ceny są wyższe, jednakże w sprzedaży bezpośredniej można zakupić produkty po naprawdę przystępnych cenach.