Drukuj

Produkty gospodarstw ekologicznych najlepiej nabywać bezpośrednio u producenta, czyli w drodze tzw. sprzedaży bezpośredniej. Pozyskujemy w tedy produkty bardzo świeże, prosto z pola. W tym celu wybieramy gospodarstwo ekologiczne znajdujące się w pobliżu miejsca naszego zamieszkania, aby uniknąć kosztów dojazdu. Temu służyć ma także niniejsza strona internetowa.

Możemy zaopatrywać się okresowo, w miarę potrzeb, lub też zamówić swoisty „abonament produktów” aktualnie znajdujących się w sprzedaży. W bezpośredniej umowie określamy sposób odbioru /np. odbiór własny, lub dostarczanie produktów przez producenta /. Ten sposób zaopatrywania się oparty jest o wzajemne zaufanie, osobistą znajomość, czasem nawet sympatię czy przyjaźń. W taki właśnie sposób od lat z powodzeniem funkcjonuje np. sprzedaż bezpośrednia miodu „prosto z pasieki”. Zaletą tego systemu jest także niższa cena, gdyż eliminuje się marżę ewentualnego pośrednika. Produkty ekologiczne prosto z gospodarstwa można też nabyć okazjonalnie na targowiskach, specjalnych kiermaszach i targach.

Żywność ekologiczną można coraz częściej kupić także w miastach, w sklepach ze zdrową żywnością, zielarskich, a także w niektórych sklepach wielkopowierzchniowych, gdzie tworzy się dla nich specjalne stoiska. Warto jednak zawsze sprawdzić, czy nabywany produkt jest rzeczywiście ekologiczny tzn. czy posiada certyfikat jednostki certyfikującej. Nie dajmy się więc nabrać na hasła „zdrowa żywność” lub „żywność ekologiczna” nie poparte stosownymi oznaczeniami i certyfikatami.