Żywność ekologiczna kupowana na rynku / nie bezpośrednio od producenta/ musi być właściwie oznakowana. Etykieta powinna zawierać unijny graficzny znak /zielony liść/ ponadto obowiązkowo:

  • nazwę i numer jednostki certyfikującej gospodarstwo,
  • nazwę i adres producenta , ewentualnie jego logo
  • nazwę produktu,
  • znak identyfikacyjny partii towaru.

Produkty ekologiczne kupowane bezpośrednio w gospodarstwie producenta nie muszą być oznaczone w powyższy sposób. Nabywca ma jednak prawo zapoznać się z aktualnym certyfikatem.