FAQ

Produkty spożywcze z gospodarstw ekologicznych muszą być nieco droższe z następujących przyczyn:
  • zdecydowanie wyższa jakość produktów ekologicznych w stosunku do konwencjonalnych, ich walory prozdrowotne i odżywcze,
  • mniejsza skala produkcji /producentami są głównie małe gospodarstwa rodzinne/,
  • większa pracochłonność produkcji, w tym duży nakład ręcznej siły roboczej,
  • niższe plony spowodowane nie stosowaniem nawozów sztucznych oraz pestycydów,
  • wyższe koszty biologicznej ochrony roślin,
W krajac…

Czytaj więcej

Żywność ekologiczna wyprodukowana w specyficznych warunkach nie zawiera szkodliwych pozostałości nawozów sztucznych , pestycydów, metali ciężkich , konserwantów, dodatków oraz organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO). Ponieważ rośliny w gospodarstwie ekologicznym nie są stymulowane do rozwoju nawozami sztucznymi zawierają wyższą koncentrację składników pokarmowych , związków mineralnych w tym niezbędnych mikroelementów, oraz innych związków czynnych biologicznie np. witamin, olejków eteryczny…

Czytaj więcej

Produkty gospodarstw ekologicznych najlepiej nabywać bezpośrednio u producenta, czyli w drodze tzw. sprzedaży bezpośredniej. Pozyskujemy w tedy produkty bardzo świeże, prosto z pola. W tym celu wybieramy gospodarstwo ekologiczne znajdujące się w pobliżu miejsca naszego zamieszkania, aby uniknąć kosztów dojazdu. Temu służyć ma także niniejsza strona internetowa. Możemy zaopatrywać się okresowo, w miarę potrzeb, lub też zamówić swoisty „abonament produktów” aktualnie znajdujących się w sprzedaży.…

Czytaj więcej

Gospodarstwo, które będzie produkować żywność ekologiczną musi być specjalnie do tego przygotowane . Obowiązuje 2-3- letni okres przestawiania na produkcję ekologiczną w czasie którego nie stosuje się już nawozów sztucznych ani pestycydów, a ziemia na skutek stosowania specjalnego płodozmianu i zabiegów mechanicznych, a także nawożenia organicznego pozbywa się niepożądanych składników. W tym czasie gospodarstwo podlega już kontrolom jednostek certyfikujących, lecz jeszcze nie może sprzedawać swo…

Czytaj więcej

Jak rozpoznać żywność ekologicznąŻywność ekologiczna kupowana na rynku / nie bezpośrednio od producenta/ musi być właściwie oznakowana. Etykieta powinna zawierać unijny graficzny znak /zielony liść/ ponadto obowiązkowo:
  • nazwę i numer jednostki certyfikującej gospodarstwo,
  • nazwę i adres producenta , ewentualnie jego logo
  • nazwę produktu,
  • znak identyfikacyjny partii towaru.
Produkty ekologiczne kupowane bezpośrednio w gospodarstwie producenta nie muszą być oznaczone w powyższy sposób. Nabywca ma jednak prawo zapoznać się z aktu…

Czytaj więcej

Żywność ekologiczna to produkty przetworzone , lub nieprzetworzone pochodzące z produkcji roślinnej i zwierzęcej prowadzonej w gospodarstwie ekologicznym. Produkty te wolne są od pozostałości nawozów sztucznych, pestycydów, GMO, oraz szkodliwych dodatków, konserwantów, ulepszaczy , barwników, emulgatorów itp. Produkcja żywności ekologicznej podlega ścisłym rygorom prawnym i kontroli począwszy od gospodarstwa, poprzez przetwórstwo, aż po dystrybucję. Oznacza to, że cały proces produkcyjny od wytw…

Czytaj więcej