Od pewnego czasu coraz większym zainteresowaniem cieszą się postawy proekologiczne, wyrażające się przez powrót do stosowania materiałów naturalnych w budownictwie, oraz wykorzystania energie odnawialnych, jak wody geotermalne, ciepło ziemi, energię wody, słońca i wiatru.

 

Wprawdzie najczęściej korzystne i komfortowe warunki panujące wewnątrz budynków mieszkalnych uzyskuje się przez stosowanie coraz droższych i energochłonnych w produkcji materiałów budowlanych oraz zaawansowanych instalacji wykonywanych przez specjalistyczne firmy,

 

to alternatywę może stanowić korzystanie z materiałów naturalnych oraz wykonywanie możliwie dużej ilości prac podczas budowy własnymi siłami. Postawa taka realizuje również idee „ekologiczności” poprzez małe zużywanie energii zarówno podczas budowy, jak i eksploatacji domu.

 

W takim rozwiązaniu materiał do budowy domów mogą stanowić: bale drewniane ocieplone włóknem celulozowym, kamień, bloczki gliniane, kostki słomy tynkowane gliną. Wszystkie te sposoby znajdują również zastosowanie w różnego rodzaju konstrukcjach szkieletowych, stanowiąc wypełnienie obitej deskami konstrukcji szkieletu, jak na przykład mur pruski, dawniej wypełniamy nie tylko cegłami, ale również bloczkami gliny lub usztywnioną kawałkami drewna mieszanką słomy i gliny (W taki sposób wniesiono w połowie XVII stojące do dziś kościoły w Jaworze i Świdnicy). Z kolei pokrycie dachu może stanowić tradycyjna strzecha trzcinowa lub gont.

 

Postulat powrotu do natury wyraża się również przez stosowanie technologii wykorzystujących odnawialnych i niekonwencjonalnych źródła energii, jak pompy ciepła, kolektory słoneczne, fotoogniwa oraz małe elektrownie wodne wiatrowe.

 

Zaabsorbowana przez kolektor energia słoneczna powoduje wzrost temperatury krążącej w instalacji cieczy roboczej, która docierając do bojlera podgrzewa wodę użytkową. Pomijając koszt samej instalacji, uzyskanie ciepłej wody w takim przypadku nie kosztuje nic. Największą efektywność w naszym klimacie kolektory słoneczne posiadają w okresie od września do kwietnia, ale nawet pozostałych miesiącach możliwe jest za ich pomocą podgrzanie ciepłej wody użytkowej o kilka °C.

 

Fotoogniwa pozwalają na przetworzenie światła słonecznego w energię elektryczna, którą można wykorzystać do zasilania domowej instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych. Małe elektrownie umożliwiają zmianę energii wody lub wiatru na energie elektryczna i wykorzystanie jej do celów własnych, a nawet odsprzedaży nadwyżek do sieci energetycznej.

 

Na uwagę zasługują również różnego rodzaju – od najprostszych po bardziej skomplikowane – instalacje pozwalające na gromadzenie, oczyszczanie i przechowywanie wody deszczowej. W celu jej wykorzystania podczas coraz częściej zdarzających się okresów suszy zarówno w gospodarstwie domowym, jak i do nawadniania ogrodów przydomowych.

 

                                Dariusz Gorycki